RSS

Category Archives: geuze projects

We place the geuze projects here

We zijn terug …. / We are back ….

Dit was nog eens een zaterdagochtend!
De auto volgeladen met lege bidons, 10L, 5L, alles wat we kunnen vinden om lambik in te doen :p
De eerste stop is Girardin, waar ik, zoals gewoonlijk, een 10L vatje jonge en een 10L vatje oude lambik koop.
Daarna doorrijden naar De Troch waar jonge lambik beschikbaar was van ongeveer 6 maand. Hij vertelde me dat het dit jaar héél moeilijk is om aan Schaerbeekse krieken te geraken, z’n bestelling komt niet toe :/
Het fruit steken de meesten op jonge lambik 4-6 maand en laten het fruit er 6 maand tot een jaar op zitten. Daarna doen ze er eventueel nog jonge lambik (of suiker) bij voor de hergisting. Alleen Pierre van Tilquin steekt z’n fruit op ouder(e) lambik (de 4 soorten). Daarna mengt hij met 2 en 3 jarige lambik.
Het zijn dus precies alleen Cantillon en Tilquin die hun fruit op iets oudere lambik steken, de anderen steken het fruit op jonge lambik.
Van de Troch naar Lindemans. Gelukkig liggen al deze brouwerijen maar 10min van elkaar. Precies niemand thuis … een kwartiertje zitten rondlopen .. we gingen net vertrekken toen de hoofdbrouwer de poort open deed.
De lambik was deze keer géén 11 maand oud (zoals gewoonlijk), maar was van 03-05-2011. Vanaf oktober beginnen ze terug te brouwen, jonge lambik zal dus voor in het voorjaar zijn.
En zo steken we door naar Hanssens waar ik vriendelijk word ontvangen door John. Hij heeft nog lambik van Girardin, die is van 2010. Er is heel weinig beschikbaar op dit moment. Er is dan ook géén verkoop meer aan partikulieren, geen flessen, alleen lambik (op afspraak).
Dan nog een stop bij Pierre (Tilquin), waar ik de 3 batches van 2011 kon kopen, nu kan ik die eens naast elkaar proeven.

Toen ik iets na de middag thuiskwam was de zon daar en heb ik de lambieken mooi naast elkaar kunnen proeven. De jonge Girardin was héél bitter, echt een heel wrange smaak. De oude Girardin was heel helder met zelf een kleine schuimkraag. Deze smaakte al véél beter, hele mooie houtsmaak, een echte graanwijn, prachtig.
De Girardin die bij Hanssens op tonnen heeft gezeten was fe-no-me-naal! Dit kan je echt niet vergelijken met de ‘gewone’ Girardin. Er was helemaal geen bittere smaak, misschien een klein beetje in de nasmaak, maar zeker niet storend. Je kon gewoon de tonnen opslagplaats ruiken in deze lambik, geweldig! Nog steeds een beetje azijnzuur, maar toch een pak minder dan ik verwacht had. Deze lambik smaakt écht naar een oude zolder, fantastisch gewoon!
De Lindemand kon me zeker ook bekoren. Het is een frij fruitige geuze, citroen en appelsien en zelfs een beetje zoet. Heel speciaal, leuk om fruit op te steken volgens mij.

De lambik van De Troch moet ik nog proeven, dat is voor deze namiddag, in een heerlijk zonnetje!

What a saturday morning!
The car was loaded with plastic barrels; 10L, 5L, everything I could find to put the lambic in:p
First stop was Girardin where I, as usual, bought young and old lambic (10L).
Then going to De Troch where there was lambic of 6 months old. He told me that this year was very hard for the Schaerbeekse kriek, his order didn’t come through :/
Most blenders put their fruit onto young lambic (4-6 months) and let the fruit stay on it for about 6 months till a year. After that they might add some young lambic (or sugar) for the refermentation. It’s only Pierre (Tilquin) who puts his fruit (plums for now) onto 1 year old lambics (the 4 brands).Then he blends it with 2 and 3 year old lambic.
So it looks like it’s only Cantillon and Tilquin who put their fruit on older lambic, the other ones put in on young lambic.
From De Troch to Lindemans. Luckily the breweries are only 10min from each other … . Looks like nobody is home, waited for 15 minutes untill the main brewer came through the gates.
This time the lambic wasn’t 11 months but it was from 3-05-2011. In october they will restart the brewing, so the young lambic will be for next year I guess.
And then I went to Hanssens where I met the friendly guy John. He still had some lambic from Girardin from 2010. There is not much lambic at the moment at Hanssens. They don’t sell to private cutomers anymore, no bottles, only lambic, when you call first.
Then off for a stop at Tilquin where I could buy the 3 batches of his 2011 blend, that will be great to taste next to each other.

When I came home in the early afternoon the sun was there and I could taste all the lambics next to each other. The young Girardin was véry bitter, a very strange taste, not that good for now. The old Girardin was much better, very nice wood taste, a reag grain wine.
The Girardin that had been on the barrels at Hanssens was G-R-E-A-T. You can’t compare it to the regular Girardin. The was no bitter taste, the acidic sour was there, but not that much. You could actually smell (and taste) the place the barrels were in.
The Lindemans was also very good. It was a fruity geuze; citric, lemon and a little bit sweet even. Very special, nice one to put fruit on I think.
I still need to taste the De Troch, that is for the afternoon in a beautifull sun!

 
Leave a comment

Posted by on 15/09/2012 in geuze projects, Thomas

 

Oude Geuze

oude geuze

Op 09/06/2012 heb ik een “oude geuze” gestoken met 15% Oud Beersel (bag in box van 07/04/2012) die van héél goede kwaliteit was, 20% Girardin jonge lambik, 20% De Troch die op die moment 14 maanden was en redelijk visceus, 40% Lindemans van (zoals altijd) 11 maand (waarin de typische “cuvée Renée smaak duidelijk in te herkennen was) en 5% Cantillon (grand cru bruoscella 2008 van cognac vaten). ik heb vorige week een klein flesje opengedaan (37.5cl) om te controleren of er C02 was gevormd en de verzadiging was meer dan behoorlijk. De smaak was veelbelovend maar uiteraard véél te jong aangezien de estervorming nog op gang moet komen.

On 09/06/2012 I have made a blend from 15% Oud Beersel, 20% De Troch, 20% Girardin, 40% Lindemans and 5% Cantillon (grand cru bruoscella). Last week I tasted a small bottle (37.5cl) and the amount of carbondyoxide was good but the taste was still young because the ester formation is not really started yet. But I have a good feeling about the result in the near future.

Van de Velde Stijn

 
Leave a comment

Posted by on 14/09/2012 in geuze projects, Stijn

 
 
%d bloggers like this: